IMG_1987.JPG
IMG_2521.JPG

Julekugler ca. 5 - 6 cm

IMG_3055.JPG

Agern m/guld ca. 3 cm

Lis Høiby Keramik © 2018

| Telefon +45 29845923 // 59303617  | e-mail: hoibykeramik@gmail.com | Adresse: Hestehavevej 10, 4572 Nr. Asmindrup